Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH LILLA HOME zwana dalej Polityką określa zasady przetwarzania danych osobowych, przy uwzględnieniu wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Korzystając ze strony Lilla Home, w szczególności podejmując z nami kontakt za pomocą znajdującego się na stronie formularza oraz zapisując się nasz newsletter akceptujecie zasady zawarte w Polityce dotyczące ochrony prywatności.

Kim jest podmiot zbierający dane i w jakim celu to robi?

Administratorem danych osobowych jest Lilla Home Małgorzata Wojdal, z siedzibą w Łodzi 90-361 ul. Piotrkowska 276, NIP: 726–220–76-97.

Prowadzony przez nas serwis internetowy służy prezentacji oferty i dokonań marki Lilla Home. Jego celem jest ułatwienie naszym potencjalnym klientom podjęcia decyzji zakupowej oraz umożliwienie kontaktu z nami. Publikujemy na nim wytworzone przez nas materiały demonstrujące nasze kompetencje i wyniki oraz dzielimy się wiedzą dotyczącą szeroko pojętej tematyki projektowania i aranżacji wnętrz. W naszym serwisie nie publikujemy reklam firm zewnętrznych, nie prezentujemy również materiałów reklamowych nie związanych bezpośrednio z naszą działalnością. Dzięki temu nie mamy żadnego powodu, by jakiekolwiek dane przekazywać firmom trzecim. 

Jako firma świadcząca usługi związane z projektowaniem wnętrz utrzymujemy się z kontraktów, dlatego też prowadzimy działania marketingowe, również w internecie. W tym celu zamieszczamy reklamy na stronach internetowych za pośrednictwem usługi Google Ad-Words, oraz na wybranych kanałach marketingowych w internecie.

W swoich działaniach marketingowych staramy się dotrzeć wyłącznie do osób, które rzeczywiście mogą być zainteresowane naszymi usługami. W tym celu stosujemy podstawowe techniki profilowania oraz śledzimy Wasze zachowania w naszym serwisie. 

Poza znajdującymi się na naszej stronie formularzami – kontaktowym oraz zapisu do newslettera – nie prowadzimy żadnych działań zmierzających do ściślejszej identyfikacji użytkowników serwisu. 

Dostęp do danych mają wyłącznie uprawnieni pracownicy Lilla Home Małgorzata Wojdal, przesyłanie danych między naszą witryną a komputerem użytkownika jest szyfrowany za pośrednictwem bezpiecznego protokołu SSL.

W swojej działalności korzystamy również z bezpiecznego oprogramowania CRM i marketing automation dostarczanego przez firmę Benhauer sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków (system SalesManago).

W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt na adres mail: administrator@lillahome.pl Pod tym adresem możecie również zgłaszać uwagi dotyczące Polityki bądź przekazywać swoje spostrzeżenia dotyczące ewentualnych niedociągnięć i niedoskonałości.               

Z jakich danych osobowych korzystamy

By móc prezentować treści odpowiadające oczekiwaniom użytkowników, dopasowane do ich potrzeb, wykorzystujemy dane zbierane przez pliki cookies, takie jak identyfikator użytkownika.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zbierane przez nas dane to:

  • Imię i nazwisko
  • Telefon
  • Adres e-mail.

W przypadku zapisu do naszego newslettera zbierane dane ograniczają się do:

  • Adresu e-mail.

Podanie tych danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie ogranicza dostępu do treści serwisu, jednakże nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych sprawi, że nie będziemy mogli w żaden sposób zareagować na zgłoszenie.

W korespondencji mailowej na którą mamy zgodę, prowadzimy profilowanie na podstawie historii wysyłek e-mailowych. Dzięki temu mamy możliwość lepszego dopasowania przyszłych treści serwisu do potrzeb użytkowników.

W przypadku sprzedaży naszych usług możemy poprosić o przekazanie dodatkowych danych osobowych, które okażą się niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań prowadzących do jej zawarcia.

Podstawa przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Lilla Home Małgorzata Wojdal w przypadku działań marketingowych dotyczących usług własnych lub na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika.

Dane osobowe przetwarzamy również, gdy jest to niezbędne w celu realizacji zamówionych usług.

Uprawnienia użytkownika – modyfikacja i usuwanie danych osobowych

Rozporządzenie daje Wam prawo do wglądu do swych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, ograniczania przetwarzania oraz do skutecznego żądania ich usunięcia.

Dane osobowe użytkowników serwisu internetowego Lilla Home przetwarzać będziemy do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie prosimy o kontakt pod adresem mail: administrator@lillahome.pl bądź pod numerem telefonu: 609 49 49 98.

W przypadku zapisu na newsletter zgodę na przetwarzanie cofnąć można klikając w dedykowany odnośnik znajdujący się w stopce dowolnej subskrybowanej wiadomości.

W przypadku danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies wycofanie zgody na przetwarzanie dokonuje się poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian i poprawek w niniejszej polityce prywatności. Ich powodem mogą być dalsze zmiany w obowiązującym stanie prawnym, rozwojem technologii bądź zmianami w sposobie funkcjonowania naszego serwisu.